Bättre patientflöde på akuten vid Länssjukhuset

2010-08-18 15:05

På Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand ökas genomflödet av patienter tack vare ett nytt arbetssätt med nya akutläkare.

{DynamicContent:ImageGallery}

Nästa år examineras den första kullen med nio specialister, men redan nu upplever både personal och patienter en förbättring.

Var sjätte vecka arbetar ST-läkaren och blivande akutläkaren Fredrik Granholm på akuten tillsammans med sina kollegor.

– Som akutläkare tar vi hand om alla typer av patienter osorterat. I vanliga fall tar en medicinare hand om medicinpatienter, en kirurg sköter kirurgpatienterna och ortopedläkaren tar hand om dem som ska behandlas ortopediskt. Det kan innebära att en patient remitteras från en läkare till en annan och ibland kan väntetiderna bli långa, säger Fredrik Granholm, som arbetat som narkosläkare på Länssjukhuset Sundsvall Härnösand sedan december 2006.

Vanligt i USA

Arbetssättet har funnits i över 30 år och är vanligt i USA och England. I Sverige däremot har det först börjat användas under de senaste åren.

- Sundsvall var ganska tidigt ute och började tänka i dessa banor. Just nu är jag en av nio läkare som utbildas till akutläkare, en utbildning som tar sju år, berättar Fredrik.

ST-läkarna är stationerade på akuten enligt schema. På eftermiddagarna är det oftast fler patienter och då är det flera ST-läkare på plats.

– Att arbeta så här är mycket mer tillfredsställande. Vi har själva valt att jobba här regelbundet, vilket gör att vi lär känna övrig personal på ett helt annat sätt och kan därför samarbeta bättre än om man enbart arbetar på akuten då och då. Men visst kan det bli stressigt ibland, medger han.

Snabbare omhändertagande

Till akuten hör även en observationsavdelning nu. Genom den pågående omorganisationen kommer den att flyttas till en liknande funktion på AVA, akutvårdsavdelningen. 

– Här ser vi även möjligheter till förändringar och hur man kan förbättra patientflödet, snabba på provtagningar, provsvar och undersökningar. Med en strukturerad och snabb utredning kan patienter fortare skrivas ut.

– Jag tror att denna kategori av akutläkare kommer att öka. Samtidigt kan ju arbetssättet frigöra resurser för kirurgi och ortopedi. Det är bättre att en ortoped opererar än står på akuten, anser Fredrik Granholm.

Effektivt teamarbete

I teamet kring ST-läkarna arbetar även sjuksköterskor.

– Det är roligt att jobba så här. Vi jobbar tillsammans, lär känna varandra och vet vad alla går för. Det gör arbetet mer lättjobbat, säger sjuksköterskan Karin Andersson.

DNA – en nya akuten

– Vi har haft en stor turbulens på hela sjukhuset och det har varit jobbigt när fina arbetskamrater som varit här länge försvinner, men en morot är att akuten även ska byggas om till ”DNA” – den nya akuten, tillägger Karin Andersson.

– Det är just det positiva med både akutläkarprojektet och ombyggnaden som gör att jag gärna vill jobba kvar, säger Karin Andersson med eftertryck, och går iväg tillsammans med Fredrik Granholm och sina kollegor för att ta hand om nya patienter.

Text: Barbro Nilsson
Foto: Eva Coos Berglund

 


Tillbaka till toppen