Övertagande av det regionala utvecklingsansvaret

2012-11-22 17:00

På dagens möte vid landstingsfullmäktige beslutades att ansöka till regeringen om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret och skapa en regionkommun av Västernorrland.

– Dagens beslut är historiskt, säger Hans Hedlund vice ordförande i Landstingsstyrelsen. Den här frågan har utretts sedan början av 60-talet. Dagens beslut innebär att Landstinget och länets sju kommuner är helt överens om att ta över det regionala utvecklingsansvaret från statliga tjänstemän till de folkvalda, säger Hans Hedlund.

Beslutet, som efter omröstning, togs med stor majoritet, innebär att ansökan skickas till regeringen där den ska behandlas. Sedan förväntas riksdagen fatta beslut under hösten 2013.

– Förändringen stärker demokratin, säger Sverker Ågren ordförande i Regionala nämnden. Att beslutet fattades med en mycket stark enighet innebär att ansökan uppfyller kriterierna på förankring i länets samtliga kommuner med bred marginal.


Tillbaka till toppen