Beslut om anpassning av landstingets busstrafik

2012-12-18 10:37

Regionala nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 14 december om att varsla om anpassning av den av landstingets finansierade busstrafiken motsvarande en reducerad kostnad om totalt 11 miljoner kronor.

– I Regionala nämnden måste vi agera för att hantera de kraftiga kostnadsökningarna för busstrafiken. Det är ett tråkigt, men för nämndens ekonomi, nödvändigt steg. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att landstinget sedan 2010 har ökat trafikbudgeten med 38 miljoner kronor eller 33 procent i samband med utbyggnaden av den regionala tågtrafiken, säger Sverker Ågren (KD), ordförande i Regionala nämnden.

Regionala nämnden beslutade också vid sitt sammanträde dels att undersöka möjligheten att inrätta nya sjukreselinjer i de områden som kan komma att drabbas av reducerad busstrafik, dels att bjuda in ledningarna för länets kommuner och för Kollektivtrafikmyndigheten till ett kollektivtrafikrådslag i Härnösand den 18 januari. 

Bakgrunden till beslutet är den kraftiga kostnadsökningen för landstingets busstrafik. Enligt den senaste prognosen från Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, vilken ansvarar för att upphandla och samordna kollektivtrafiken i Västernorrland, kommer landstingets kostnader för befintlig busstrafik att överstiga budgeten för 2012 med totalt 16,8 miljoner kronor. Vidare framgår av planen för 2013-2015 att landstingets kostnader kommer att öka ytterligare jämfört med prognosen för 2012.

Läs Regionala nämndens beslut (PDF).

För kommentarer, kontakta:

Sverker Ågren (KD), ordförande i Regionala nämnden, tel: 070-323 25 07. 

För information, kontakta:

Hans Wiklund, regional utvecklingsdirektör, tel: 070-665 94 84.


Tillbaka till toppen