Beslut om vårdcentraler

2010-08-11 21:47

Landstingsfullmäktige beslutade vid sitt möte torsdag den 12 februari att lägga ner vårdcentralerna Granloholm och Skönsmon. Samtidigt beslöt man att satsa på de sex verksamhetsområdena med vårdcentralerna Alnö, Centrum, Gilleberget, Granlo, Ljustadalen och Nacksta.

Beslutet följer det förslag som lagts fram från Primärvården och som också Landstingsstyrelsen ställt sig bakom. Genomförandet av beslutet ska påbörjas så snart som möjligt. Meningen är att förändringen ska ge en minskning av kostnaderna på 5,6 miljoner kronor, räknat på årsbasis.
Landstingsfullmäktiges moderata ledamöter reserverade sig mot beslutet till förmån för ett avslag på förändringen i väntan på beslut om vårdval.


Tillbaka till toppen