Besök inte anhöriga på sjukhus om du har influensasymtom

2010-08-11 21:47

Vi ber dig som har symtom på influensa att inte vistas
på sjukhuset, eller besöka någon som är inlagd.

För de allra flesta är influensan en ofarlig sjukdom men för dem som redan är sjuka av någon annan anledning kan influensan få allvarliga konsekvenser.

Om du känner dig sjuk och behöver vård kontaktar du din vårdcentral eller ringer till Sjukvårdsrådgivningen.


Tillbaka till toppen