Besöksförbud på sjukhusen

2010-08-11 21:47

Med anledning av den nya influensan A(H1N1) så införs ett allmänt besöksförbud på länets sjukhus från och med måndagen den 7 september. För de allra flesta är influensa en mild sjukdom men för våra inneliggande patienter kan spridning inom sjukhuset få allvarliga konsekvenser. Patientens eget tillstånd kan kompliceras och personal som insjuknar kan inte längre tjänstgöra.

Anhöriga som har särskilda skäl att besöka någon inneliggande patient ska kontakta avdelningens enhetschef.


Tillbaka till toppen