Logotyp för Bibliotek mot rasism

Bibliotek mot rasism!

2015-01-28 09:07

Biblioteken i Västernorrland tar i mars över stafettpinnen för kampanjen "Bibliotek mot rasism" från HelGe-biblioteken, (Hälsingland och Gästrikland), som startade den under hösten 2014.

Nu går folkbiblioteken samman i den gemensamma kampanjen, som samordnas av Länsbiblioteket. Grundtanken är att göra ett tydligt ställningstagande mot rasism, som ska synas på alla bibliotek under kampanjperioden. Kampanjen ska genomsyras av en positiv och inkluderande attityd, att arbetet mot rasism ger tillfälle att lyfta fram allt biblioteket faktiskt är för, öppenhet och grundläggande värderingar.

Som startskott anordnar Länsbiblioteket en utbildningsdag om normer, strukturell rasism mm för att stimulera den interna debatten och stärka kunskapen inom organisationerna. Kampanjen pågår i samtliga kommuner t o m maj.   

 


Tillbaka till toppen