Bo-Göran Danielsson får ytterligare ett uppdrag

2012-03-30 14:12

Nuvarande tandvårdsdirektör Bo-Göran Danielsson får ytterligare ett uppdrag:
rollen som primärvårdsdirektör under en övergångsperiod som varar som längst till årsskiftet 2012-13.

Han behåller även uppdraget som tandvårdsdirektör den här tiden.
Bo-Göran tillträder i rollen som primärvårdsdirektör måndag 2 april.

Hans bakgrund som ekonom och erfarenhet av att leda konkurrensutsatt verksamhet inom och utanför landstinget kommer till god nytta i det kommande uppdraget, säger landstingsdirektör Anders L Johansson.

Bo-Göran Danielsson har funnits i landstinget sedan 2003 då han tillträdde som chef för dåvarande Gagna Västernorrland. Han har därefter arbetat som tandvårdsdirektör sedan 2004.

Lena Thelin
Personaldirektör
Landstingsstaben Personal
mobil: 070-217 86 99


Tillbaka till toppen