BoS-projektet stoppat

2013-02-05 16:32

På grund av förändrade förutsättningar hos landstingets systemleverantör har landstingsledningsgruppen idag beslutat att avbryta införandet av BoS, Beställning och Svar, för patientbundna elektroniska remisser. Istället planeras för en funktionalitet innehållande både patientbundna och provbundna remisser.

Orsaken till beslutet är en ny produktstrategi hos leverantören Evry som Landstinget Västernorrland inte råder över.
 – Vi fick Evrys produktstrategi presenterad för oss i SUSSA-gruppen* den 22 januari och sedan dess har vi utrett vad det skulle innebära för oss. Att stoppa BoS mitt i utbildningen och just innan breddinförandet, när många lagt ner värdefull arbetstid och energi, är mycket beklagligt, säger IT-chef Bertil Svelander. Men, på lång sikt är det den bästa lösningen.

Vad händer nu?

BoS-projektet ska avvecklas och all planerad BoS-utbildning avbryts. I stället startar förberedelserna för ett nytt projekt kring införande av sammanhållen e-remisshantering. Införandet beräknas starta i början av 2014.

Om du har några frågor kontakta

Bertil Svelander
IT-chef
073-274 59 29

*Systemutveckling i samverkan, SUSSA, är en grupp som strategiskt samarbetar kring och delar kostnaderna för utveckling av SYSteam Cross. SUSSA består av landstingen i Västernorrland, Blekinge, Sörmland, Västerbotten och Örebro.

 


Tillbaka till toppen