Bokslut för Landstinget Västernorrland

2010-08-11 21:48


Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand arbetar målmedvetet vidare med att minska underskottet och måste samtidigt svara upp till patienternas förväntan på högkvalificerade tjänster

Därför måste det ske en ständig utveckling av verksamheten mot ökad kvalitet och kunskap samtidigt som effektiviteten inom vården måste öka för att vi ska uppnå en ekonomi i balans. Det finns många exempel på positiv utveckling från året som gått, säger sjukhusdirektör Robert Hemmingsson. 

Läs mer i pressmeddelandet som gått ut till länets media

 

Sollefteå sjukhus
Bokslutet för Sollefteå sjukhus år 2007 visar en mycket god tillgänglighet. Den nationella vårdgarantin uppfylls i huvudsak. De patientenkäter som genomförts visar på en hög patientnöjdhet. Sollefteå sjukhus uppfyller även i stort målen för gott bemötande och god kvalité.

Läs mer i pressmeddelandet som gått ut till länets media

 

Örnsköldsviks sjukhus
Mycket patienter och hög kvalitet karaktäriserar verksamheten vid Örnsköldsviks sjukhus under 2007. Vi arbetar för att nå målet topp fem jämfört med övriga sjukhus i landet. Inom områden som ortopedi och barndiabetes är vi redan där! Sjukhuset har också klarat målen för tillgänglighet på ett bra sätt.

Läs mer i pressmeddelandet som gått ut till länets media

 

Primärvården
Primärvården Västernorrland gör ett plus på 6 miljoner i bokslutet för
2007.
– Vi är mycket nöjda över resultatet. Samtidigt vet vi att pengarna kommer att behövas för framtida utmaningar, säger primärvårdsdirektör Lennart Moberg.

Läs mer i pressmeddelandet som gått ut till länets media


Tillbaka till toppen