Bolin kommenterade sjvp-siffror

2010-08-11 21:47

– Jämförelser är jättesvårt och man får inte dra alltför långtgångna slutsatser när man gör det.
Det sa landstingsdirektör Lars Bolin i samband med landstingsfullmäktiges temadag om ”Jämförelser mellan landsting”.

Lars Bolin kommenterade de siffror som sjukvårdspartiets Tommy Berggren tagit fram, där han jämför Landstinget Västernorrland med Kalmar läns landsting. Här anför han att det finns drygt en miljard i merkostnader för Västernorrland och att det i mycket handlar om andra överkostnader än för sjukvårdspersonal. Därmed anser han och sjukvårdspartiet att det är fel att, som nu, göra neddragningarna enbart bland sjukvårdspersonal, som fullmäktigebeslutet om besparingar säger.

Genomgång

Landstingsdirektören gjorde en genomgång av de redovisade siffrorna, och visade på att de inte alltid innehöll samma saker. Något som gör att det inte går att jämföra siffrorna ”rakt av”.
– Statistiken innehåller inte precis samma saker när man jämför olika län. Det finns alltid saker som stör bilden, påpekade han.
Han ansåg att kostnaderna för överbyggnad och sidofunktioner inte sticker ut.
– Jämförelser visar att kostnaderna för somatiken är de vi ligger särklassigt högst på i Västernorrland, påpekade han.

Tre förvaltningar

– För regional utveckling ligger vi däremot inte anmärkningsvärt högt, för tandvården under riksgenomsnittet, för psykvården mycket under riksgenomsnittet och för primärvården visserligen över rikssnittet men klart under kostnaden i de övriga norrlandslänen.
Han tog också fram en del av det som skiljer mellan Kalmar och Västernorrland, som sjvp:s genomgång gör.
– Vi har hos oss till exempel tre sjukvårdsförvaltningar medan Kalmar har en; det betyder fler anställda, förklarade han.

Heltidsjobb

Även inom annat skiljer det, som att i Västernorrland har man möjligheter till heltidsjobb, som ger färre deltider än i Kalmar. Det ger också färre anställda där.
Han påpekade också att IT-kostnaderna i länet inte är höga, som påstås, utan ligger under rikssnittet. När det gäller köp av tjänster ligger klart över Kalmar, men det förklarade Lars Bolin med stafettläkarna.
– Och de vill vi alla ha bort, men det görs inte över en natt, ja inte ens över tvåtre år, sa han.
Bland köpt verksamhet ligger mestadels köpt region- och rikssjukvård.
– Här finns dock ett överköp av vård från Umeå i Örnsköldsvik, men det kanske kan ändras, sa han.

Besparingsmöjlighet

– Jag förnekar inte att det finns möjligheter till besparingar även utanför vårdpersonalen, men inte så mycket som Tommy Berggren anser i sin undersökning, avslutade Lars Bolin sitt inlägg.
Som landstingsledamot fanns Tommy Berggren på plats och han gavs möjlighet till ett kort bemötande. Han påpekade dock att han gärna såg en möjlighet till en bredare diskussion kring siffrorna, vilket inte tilläts i det aktuella sammanhanget.

 

Text: Kåge Viklund


Tillbaka till toppen