Bra blir ännu bättre

2011-02-17 11:45

”Bra mottagning” är ett av flera verktyg för förbättringsarbete. En inspirations- och uppföljningsdag i Härnösand gav många goda idéer och erfarenhetsutbyte.

På nationell nivå är det nu en tydlig tendens att mjukvaran blir allt viktigare. Man gå från kvantitativa mått till mer kvalitativt processinriktade arbeten.
– Det är bra att ha en nivå att jobba mot. Vi kan inte enbart anta utan måste även mäta  inleder primärvårdsdirektör Lennart Moberg vid en utbildningsdag arrangerad av Forskning och Utveckling.

Fler akuttider

Många goda exempel framkom under dagen och erfarenhetsutbytet var påtagligt. I Ljustadalen har personalen lyckats förbättra tillgängligheten genom att ändra läkarscheman för att ge utrymme för flera akuttider speciellt på måndagar och tisdagar. Ett rum för egen mätning av blodtryck är även något som avlastar sköterskornas arbete.
– Dessutom har vi hittat många relativt unga personer med oupptäckt högt blodtryck, som passat på att bara slinka in och mäta sitt tryck. Då kan vi snabbt hänvisa till en sköterska, säger Annika Pettersson Berglund, verksamhetschef på Vårdcentralen  Ljustadalen.

Annika Pettersson Berglund, vårdcentralchef Ljustadalen

Med en posterutställning presenterade de olika vårdcentralerna sina arbeten
för ”Bra mottagning”. Här visar Annika Pettersson Berglund, verksamhetschef på Vårdcentralen Ljustadalen, goda exempel.


 

Nöjda patienter

Med en öppen mottagning vid vissa tider har även patientnöjdheten ökats trots begränsade resurser. Stora förändringar har skett i Härnösand där tre vårdcentraler blev en. Efter fria vårdvalet finns nu Vårdcentralen Södra Sundet och två privata vårdgivare. Här arbetar personalen med SIM-mottagning, sjuksköterskeledd infektionsmottagning, som avlastar läkarna. Detta görs även vid andra vårdcentraler, som exempelvis Granlo och Sollefteå, som deltog denna dag.
– Att direkt kunna slussa patienter till rätt vårdnivå och team ger god samverkan, säger verksamhetschef Birgitta Andersson.

Påminnelse via mobiltelefon

Vid ungdomsmottagningen i Örnsköldsvik skickar man påminnelse via SMS.
– Vi gjorde en pilotstudie och testade att skicka påminnelse en, två eller tre dagar före planerat besök. Två dagar innan gav det bästa resultatet. Det innebär att nu har vi mycket färre uteblivna besök, säger barnmorska Inger Hallin och kurator Maria Berggren, båda från Örnsköldsvik.

Alla samverkar

– På Vårdcentralen Sollefteå jobbar vi för att alla ska vara med i arbetet för bra mottagning. Här har vi lyckats få med läkarsekreterarna och det har resulterat i en minskad ”ryggsäck” med arbete, säger enhetschef Mårten Svensson.

Ta och ge

– Det är bra när vi kan ta godsaker och lära av varandra. Konceptet med bra mottagning passar för både primärvården och slutenvården, säger vårdutvecklare Sandra Nilsson, Sollefteå, en av arrangörerna. 
Hon redogjorde även för olika förbättringsarbeten för bra mottagning som exempelvis att arbeta bort väntelista på mottagningsbesök och minska utskrivningstider för journaler.

Mäta = veta

– Att mäta för att veta är en framgångsfaktor för verkligheten är inte alltid som vi tror, hävdar hon.
Inspirationsdagen avslutades med värdeflödesanalyser som gav deltagarna en tydlig överblick av att bra mottagning på många håll i länet redan har blivit ännu bättre.

 

Text och foto: Barbro Nilsson

 


Tillbaka till toppen