Byabussen nominerad till bästa initiativ i kollektivtrafikbranschen

2012-03-07 10:26

Byabussen i Kölsillre är ett av åtta exempel på samverkan och innovationskraft i kollektivtrafiken som har blivit utsedd till finalist i den nationella tävlingen för Goda Exempel. Tävlingen avgörs på Nationella Inspirationsdagen den 27 mars och priset kommer att delas ut av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

För att lyfta fram goda exempel inom kollektivtrafiken som kan inspirera andra inom branschen och i omvärlden anordnades en tävling av partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik. Gensvaret var enormt; 96 exempel på samverkan och innovationskraft i kollektivtrafikbranschen nominerades. Av dessa har åtta finalister valts ut i två kategorier, ”Goda resultat” och ”Goda intentioner”.

Byabussen är nominerad i kategorin ”Goda resultat”*. Motiveringen lyder: ”Med mod och mål om samverkan har eldsjälar i Kölsillre samlat ideella krafter för ökad tillgänglighet. Med de resandes behov i fokus har Byabussen ökat resandet och gjort både turerna och gemenskapen i glesbygden tätare”. De andra nominerade inom samma kategori är Stadstrafiken Söderhamn, Bike and Ride och Väla Handelsområde.

– Nomineringen är en bekräftelse på att vi är på rätt väg med byabusskonceptet. Nu återstår arbetet med att få igenom de lagändringar som krävs för att konceptet ska kunna användas i andra landsbygdområden, säger Henric Fuchs, trafiksamordnare på landstinget.

Projektet ägs av landstinget

Pilotprojektet Byabussen lanserades i mitten av september 2010 i byn Kölsillre, beläget ca 40 km väster om Ånge. Projektet är ett försök hitta ett nytt alternativ till den dyra kollektivtrafiken i glest befolkade områdena där avstånden är långa och antalet resenärer är få.

Byabussen är en minibuss som i jämförelse med traditionell kollektivtrafik inte körs av en professionell chaufför utan av en passagerare. Projektet har inte bara visat sig vara billigare och smidigare än traditionell kollektivtrafik, det har också fört folk i bygden närmare varandra.

Byabussprojektet ägs av Landstinget Västernorrland tillsammans med Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län samt Ånge kommun och finansieras av EU:s Norra periferiprogram.

* Konkreta och synliggjorda effekter i förhållande till branschens mål att öka kundnytta, effektivitet, resande och marknadsandel samt mångfald och konkurrens inom kollektivtrafiken.


Tillbaka till toppen