Byabussen och Sjukreselinje 190 kvar efter lyckat projekt

2012-11-02 08:22

Projektet Transportlösningar i glesbygd (eller; Rural Transport Solutions, RTS) där Landstinget stått som projekthuvudman avslutades den sista oktober och har varit mycket framgångsrikt. Glest befolkade områden, långa avstånd och höga kostnader är grundproblematiken. Under de senaste tre åren har man arbetat för att hitta nya och innovativa lösningar för hur man kan sköta kollektivtrafik under dessa förutsättningar.

{ImageGallery} 

När man nu håller på att knyta ihop säcken i projektet kan man titta tillbaka på tre år med framgångsrika pilotprojekt som fått en hel del uppmärksamhet.

Byabussen

I Västernorrland har projektet mest uppmärksammats genom sin pilot Byabussen i Kölsillre. Genom RTS har fordonet ställts till innevånarna i Kölsillres förfogande och de boende i området bokar och framför sin kollektivtrafik på egen hand. Kölsillreborna har därigenom en kollektivtrafik helt anpassad efter deras behov och för samhällets del till en billigare kostnad än traditionell kollektivtrafik.

Byabussen är i dag gratis då gällande yrkestrafiklagstiftning inte tillåter att oavlönade chaufförer tar betalt. För att kunna ta betalt skulle den som kör, alltså de boende i Kölsillre, bland annat behöva ha taxilegitimation och det har inte av naturliga skäl varit aktuellt. Representanter från RTS har därför arbetat för en ändring i Yrkestrafikförordningen som skulle innebära att verksamheter liknande Byabussen, efter samråd med berörda parter, skulle kunna undantas lagen om ytterligare krav på förare, taxameter till fordonet etc.

Byabussen rullar vidare

Byabussen har fått stor uppmärksamhet under de två år som den har körts. I mars vann Byabussen en nationell tävling för Goda Exempel inom kollektivtrafikbranschen. I juli blev projektet utsett till veckans projekt av EU-kommissionen. En utvärdering av projektet har slutförts och kommer att överlämnas till riksdagens trafikutskott och arbetet för en lagändring fortsätter även efter att projektet har avslutats. Byabussen kommer att drivas vidare av Ånge kommun fram till årsskiftet i väntan på beslut om ytterligare stöd för finansieringen av Byabussen i framtiden.

Sjukreselinje 190

Projektet RTS har även arbetat för att förbättra förutsättningarna för den sjukreselinje som går mellan Ånge kommun och Sundsvalls sjukhus. Linjen utgörs av två specialfordon, vilket är större taxifordon med åtta sittplatser. Den har funnits i över tio år men med sjunkande antal boende i kommunen har också underlaget för sjukreselinje 190 sjunkit. Linjen som i övrigt är en uppskattad och kostnadseffektiv service var därför i behov av att öka sina intäkter. Genom ett försök i RTS utrustades fordonen med biljettmaskiner och öppnades för allmänna resenärer i april 2011. Resultatet slog väl ut och nu har man i snitt omkring 500 resenärer per månad, varav drygt 100 personer är allmänna resenärer.

De allmänna resenärer som reser med Sjukreselinje 190 bokar sin resa på Din Turs beställningscentral. Ombord på fordonet kan resenären betala med resekort, kontant eller med betalkort. Precis som på övriga bussar i länet.

 


Tillbaka till toppen