Byabussen vinnare i nationell kollektivtrafiktävling

2012-03-28 08:18

Byabussen i Kölsillre utsågs igår, den 27 mars, till vinnare i den nationella tävlingen för Goda Exempel inom kollektivtrafik. Tävlingen arrangeras av Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik och har två kategorier, goda resultat och goda intentioner. Priserna delades ut av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i samband med en nationell inspirationsdag för kollektivtrafiken i Stockholm.

Byabussen vann i kategorin goda resultat med motiveringen: ”Med mod och mål om samverkan har eldsjälar i Kölsillre samlat ideella krafter för ökad tillgänglighet. Med de resandes behov i fokus har Byabussen ökat resandet och gjort både turerna och gemenskapen i glesbygden tätare”.

– Det här är ett bevis på att kollektivtrafikvärlden tror på projektet. Det ger oss energi att arbeta hårdare för att få igenom de lagändringar som krävs för att göra byabussen till ett permanent lösning som även kan användas i andra landsbygdsområden i Sverige, sa projektledare Emilia Rapp efter prisutdelningen.

– Genom att visa upp och premiera goda exempel på nytänkande inom kollektivtrafiken kan vi inspirera fler att bidra till förnyelsen av kollektivtrafiken och på så sätt locka fler resenärer, säger Anna Grönlund, förbundsdirektör i Svenska Bussbranschens Riksförbund och ordförande i Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik i ett pressmeddelande.

Byabussprojektet ägs av landstinget

Pilotprojektet Byabussen lanserades i mitten av september 2010 i byn Kölsillre, beläget ca 40 km väster om Ånge. Projektet är ett försök hitta ett nytt alternativ till den dyra kollektivtrafiken i glest befolkade områdena där avstånden är långa och antalet resenärer är få.

Byabussen är en minibuss som i jämförelse med traditionell kollektivtrafik inte körs av en professionell chaufför utan av en passagerare. Projektet har inte bara visat sig vara billigare och smidigare än traditionell kollektivtrafik, det har också fört folk i bygden närmare varandra.

Byabussprojektet ägs av Landstinget Västernorrland tillsammans med Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län samt Ånge kommun och finansieras av EU:s Norra periferiprogram.

Kontaktpersoner

Emilia Rapp, projektledare, 070-190 76 43
Henric Fuchs, trafiksamordnare, 073-270 75 57

Foto: Ejert Seijboldt


Tillbaka till toppen