Chans att utveckla smarta ideér inom hälso- och sjukvård

2010-08-11 21:47

Landstinget Västernorrland har tillsammans med åtta andra landsting i Sverige fått planeringsbidrag för att utveckla sina idéer kring innovationsslussar. Syftet är att vaska fram bra idéer hos dem som arbetar med hälso- och sjukvård. 

– Vi vet att det finns massor av smarta idéer till nya produkter och tjänster bland hälso- och sjukvårdsanställda. Det finns stora chanser för personalen att utveckla sina idéer och i förlängningen kan det leda till nya företag och arbeten, säger Gustav Malmqvist, Regional Utveckling.

För att beskriva hur en innovationssluss ska utvecklas i Västernorrland får nu Landstinget Västernorrland och åtta andra landsting 100 000 kronor var i planeringsbidrag.

Satsningen på innovationsslussar ingår i ett regeringsuppdrag till VINNOVA att stimulera kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården. I Västernorrland sker planeringen i samråd med Almi Företagspartner, Innovationsalliansen, Kommunförbundet och Åkroken Business Incubator.


Tillbaka till toppen