Chefläkaren – en viktig del i patientsäkerheten

2014-07-18 13:28

I Landstinget Västernorrland finns tre chefläkare. Deras främsta uppgift är att ge råd och stöd till landstingets verksamheter, men också att arbeta för patientsäkerheten i länet.

Att vara chefsläkare på landstinget är ett varierande arbete. Genom sin erfarenhet och medicinska kompetens har chefläkaren en viktig roll i att ständigt förbättra vården.
– Arbetet som chefsläkare handlar bland annat om att vara rådgivande och att stötta verksamheterna, men det handlar även om att utveckla verksamheten för att få en säkrare vård, säger Lars-Olov Ögren, en av landstingets tre chefläkare.
– Vi arbetar också mycket förebyggande genom att kartlägga riskområden och på så sätt åtgärda risker innan det händer en olycka.

En av de viktigaste delarna för att skapa en patientsäker vård är en bra dialog mellan patient och vårdpersonal.
– Har man som patient synpunkter på den vård man fått ska man i första hand vända sig till den som utfört vården, gärna så snart som möjligt. Alla medarbetare på landstinget strävar efter att alltid lyssna på patienten och närstående när de har synpunkter på vården. Man löser mycket genom att prata, menar Lars-Olov.

Om något går fel i vården ska medarbetarna rapportera in det som en avvikelse. Händelsen utreds med de inblandade medarbetarna och den berörda patienten. Utredningen försöker se bakomliggande orsaker och den leder fram till en handlingsplan med åtgärder för att förhindra att liknande händelser upprepas.
– Det är viktigt att ta reda på varför det gick fel så vi kan förhindra att samma sak händer igen. På det sättet blir vården hela tiden tryggare och säkrare för patienterna, säger Lars-Olov.

Om en patient skadas allvarligt eller hade kunnat skadas allvarligt så har chefsläkaren ansvaret att göra en så kallad Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Som underlag till anmälan skickas en händelseanalys med.
– Ingen av landstingets medarbetare vill att någon far illa i vården. Men när något ändå går fel är det viktigt att vi gör allt för att det inte ska hända igen, avslutar Lars-Olov.


Tillbaka till toppen