Daglig styrning för patientens bästa

2014-12-10 15:23

För två år sedan startades ett förbättringsarbete vid ortopedkliniken avdelning 14 i Sundsvall. Större patientfokus, bättre rutiner och mer delaktighet bland personalen är några av de positiva resultat som kommit ur arbetet.

På ortopedkliniken avdelning 14 i Sundsvall ligger patienter som till exempel opererat in nya höft- och knäleder eller som ramlat och brutit ben. Arbetet på avdelningen är fysiskt ansträngande för personalen. År 2012 beslutade sig avdelningen för att starta ett förbättringsarbete för att öka patientsäkerheten och förbättra arbetsmiljön.

– I ett förbättringsarbete gäller det att hela tiden försöka hitta små förbättringspunkter i vardagen. Och, framför allt, att tänka på vad som är bäst för patienten, säger Camilla Östling, enhetschef på avdelningen.

Daglig styrning

Som en del i förbättringsarbetet har avdelningen infört daglig styrning. Varje morgon samlas personalen vid styrtavlan för att gå igenom vad som skett det senaste dygnet, följa upp enskilda patienter, se över patientflödet, och gå igenom vad som är planerat för kommande dygn.

– Det nya arbetssättet med daglig styrning har blivit ett sätt att mötas och tillsammans hantera vardagen. Numera deltar alla, oavsett personalkategori, i vår dagliga styrning som tar cirka tio minuter, berättar Camilla Östling.

Varje patient följs upp

Patienten är i fokus och varje patient har en egen uppföljning som innefattar behandling, riskbedömning, rehabilitering och eventuell vårdplanering efter sjukhusvistelsen. Varje månad granskar Camilla Östling alla journaler för att se att allt blivit rätt. Inget ska falla mellan stolarna.

– Idag har vi ett mer systematiskt arbetssätt och ett gemensamt tänk kring hur vi jobbar. Vi arbetar tillsammans för patientens bästa, säger Camilla Östling.


Tillbaka till toppen