Delårsbokslut: Prognosen 87 miljoner bättre

2010-08-11 21:47

Prognosen för Landstinget Västernorrlands ekonomi för hela 2009, utifrån delårsrapporten för de två första tertialen (fyramånadersperioderna), visar på ett underskott på 331 miljoner – men det är ändå en förbättring med 87 miljoner jämfört med prognosen efter första tertialet. Det är dock långt sämre än budget där man för året räknade med ett överskott på en miljon.

Landstingsstyrelsen behandlade på torsdagen delårsrapport 2 för året. Där konstaterar man att de kostnadsreduceringar som tidigare beslutats i styrelsen och landstingsfullmäktige, inte fått full effekt än. Det beräknas de få senast vid utgången av 2011, alltså om två år.

Det som anförs i rapporten som en del av orsakerna till underskottet, är höga kostnader för riks- och regionvården, hjälpmedel och sjukresor, samt på personalsidan där stafetterna är en viktig orsak.

Resultaträkningen visar på en nettokostnad för verksamheten på 3,8 miljarder för perioden och en prognos på 6,0 miljarder för året – drygt 250 miljoner högre än budget. När man räknar av skatteintäkter, statsbidrag och finansiella kostnader hamnar man på ett underskott på 61 miljoner för de två första tertialen, men ett prognostiserat underskott för året på 331 miljoner kronor.

– Att underskottet i prognosen ökar så kraftigt under det sista tertialet beror på att vi baserar siffrorna på de prognoser som görs på förvaltningarna, och där förväntar sig till exempel Länssjukhuset Sundsvall Härnösand kostnader på 100 miljoner sista tertialet, jämfört med drygt 50 miljoner för de första två tertialen, säger ekonomidirektör Gösta Burlin.

Här kommer också in en försämring av finanserna med drygt 80 miljoner, som förväntas utfalla under sista tertialet.

Text: Kåge Wiklund


Tillbaka till toppen