Delegation från Kenya besöker Västernorrland

2014-05-19 08:16

Den 20-25 maj besöker en delegation från Mombasa-regionen i Kenya oss i landstinget och Västernorrland för att undersöka möjliga samarbeten om ungas delaktighet, kultur, folkbildning samt energi och miljö.

– Östafrika är en region i stark utveckling, men som också står inför stora utmaningar, bland annat när det gäller ungas delaktighet, utbildning och miljö. Utbytet med Mombasa-regionen i Kenya ger oss en möjlighet att lära oss om hur man arbetar med regional utveckling i Kenya samtidigt som vi bidrar till att genomföra den svenska politiken för global utveckling, säger Hans Wiklund, regional utvecklingsdirektör på Landstinget Västernorrland.

I Kenyas delegation ingår vice guvernören, ledamot av landstingsfullmäktige, landstingsdirektören, chefen för kultur och turism, stadsdirektören och vice guvernörens personlige sekreterare.

Besöket finansieras av Sida inom ramen för programmet om kommunala partnerskap (ICLD). Landstinget har beviljats bidrag om 275 000 kronor för att genomföra en förstudie. Under våren besöker representanter från Kenya Västernorrland och under hösten planeras ett besök i Mombasa-regionen i Kenya. Målsättningen med förstudien är att undersöka möjliga framtida samarbetsprojekt inom Sida-programmet.

Ungas delaktighet, kultur, folkbildning, miljö och energi

Programmet för besöket fokuserar på ungas delaktighet, kultur, folkbildning samt energi och miljö. Besöket inleds med en introduktion till Regional utveckling vid landstinget i Härnösand. Senare i veckan kommer gruppen att göra studiebesök hos Härnösands Energi och Miljö, Länsmuseet Murberget, Hola folkhögskola och Sida i Härnösand. De kommer också att få träffa Landstinget Västernorrlands regionala ungdomsråd och lära sig mer om kultur och folkbildning i vårt län.

Alla aktiviteter är på temat ungas delaktighet, kultur, folkbildning samt miljö och energi. Det är inom dessa områden man söker framtida samarbete.

Fakta

Kommunala partnerskapsprogram vänder sig till svenska kommuner och landsting som vill dela med sig av kunskap och erfarenheter för att stödja den lokala demokratin i något av Sidas samarbetsländer. Målet är att stödja lokal demokrati i samarbetsländer genom att bygga på erfarenhet och expertis inom svenska kommuner och landsting, samt på aktuell forskning.


Tillbaka till toppen