Demens - de anhörigas sjukdom

2010-08-11 21:47

– Demens betyder utan själ, utan sinne. Så har vi ansett, men forskning visar att klara ögonblick finns. Se personen och inte enbart sjukdomen, säger Astrid Norberg, professor i omvårdnad, Umeå universitet, på ett seminarim om nationella riktlinjer för demensvård.

Bakom sjukdomen finns en person med känslor, tankar, rädslor och förhoppningar men med svårighet att uttrycka det.

– Även om en person pratar konstigt eller inte alls måste vi fortsätta att tala till personen och inte över huvudet på henne.

Personcentrerad vård

En person med demens kan ha svårt att förklara och försvara sig. Hon kanske i stället sluter sig inom ett skal och vill inte finnas till.

– Men det finns mycket att göra för att hjälpa den sjuke. Då är det bra att ha levnadshistorien. Någon kanske var intresserad av målning. En film kan locka fram minnen och aktiviteter.

A Norberg.jpg

Patienter har rätt till information, men dosera den, manade
professor Astrid Norberg, Umeå universitet. Foto: B. Nilsson

 

Rätt till delaktighet

– Patienter har rätt till information, rätt att delta i beslut och att få ta tillvara sina färdigheter. Många säger att det inte är någon idé att informera men forskning visar att det viktiga är när och hur man informerar. Dosera!

 

Text: Barbro Nilsson


Tillbaka till toppen