Depressionsforskning får två miljoner kronor

2010-10-18 10:22

Kognitiv beteendeterapi och interpersonell psykoterapi kan vara lika effektiva som läkemedel vid depression. Nu har REHSAM beviljat landstinget två miljoner kronor för forskning kring detta till Annika Ekeblad, på psykiatriska kliniken, Sundsvall.

Många internationella studier har gjorts om effekten av kognitiv beteendeterapi (KBT) och interpersonell psykoterapi (IPT) jämfört med behandling med läkemedel men ingen studie i Sverige där man jämför de två psykologiska metoderna med varandra.

Unik utbildning

IPT är en evidensbaserad behandlingsmetod, som inte lärs ut reguljärt på universiteten. Endast en utbildning har genomförts 2006 i Sverige på Linköpings universitet. Då deltog psykolog och psykoterapeut Annika Ekeblad, Sundsvall. Det mynnade ut i ett forskningsprojekt där hon var behandlare. Väl hemma på psykiatriska kliniken fanns intresse för att fortsätta bedriva forskning och nu är hon involverad i ett forskningsprojekt om metoden.

– Genom att jag fick gå denna enda utbildning föll allt på plats och jag ville föra kunskapen vidare. Nu har vi en grupp på åtta personer som lärt sig dessa metoder. Därigenom är vi en av mycket få kliniker i landet som kan erbjuda denna form av behandling, säger Annika Ekeblad, på psykiatriska kliniken.

– Depression är mycket vanligt speciellt bland kvinnor. Det ligger i tiden med psykoterapi som behandling.

God effekt                            Gruppbild psykiatriska kliniken med Annika Ekeblad tvåa från vänster

Både rapporter från SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) och Socialstyrelsen visar på goda effekter med psykoterapi vid just depression.

– Numera ingår IPT och KBT i klinikens ordinarie utbud sedan ett par år. Nästa steg är att utvärdera, säger verksamhetschef Kristina Mårtensson.

Nu kommer en grupp på cirka 90 patienter att ingå i forskningsprojektet, som löper över ett par år.

Kliniknära forskning

– Tack vare att vi nu har fått två miljoner kronor genom Rehsam, som syftar till att studera metoder för rehabilitering, kan vi satsa rejält och göra en mer omfattande utvärdering. Det kan även leda till en avhandling och vetenskapliga artiklar, säger Kristina Mårtensson.

Tidigare har Annika Ekeblad följt upp studierna inom ramen för sin ordinarie tjänst men nu finns möjlighet att enbart koncentrera sig på forskningen på heltid. Dessutom kommer administrativa resurser att behövas då det är mycket som ska dokumenteras.

– Detta är en mycket kliniknära forskning och vi vill även undersöka om KBT eller ITP passar olika bra för olika patientgrupper för att kunna välja bättre vid remissgenomgång.

Ytterligare uppföljning

– Det svåraste vid behandling av depressioner är att undvika återfall. Därför kommer vi att göra en uppföljning om ytterligare ett år. Då får vi göra en ny ansökan om medel, säger Annika Ekeblad.

– Att utveckla verksamhet och behandlingsmetoder är viktigt trots att det är mycket fokus på ekonomi nu. Inom psykiatrin är det vi själva som är instrumenten. Därför måste vi satsa på utbildning, understryker Kristina Mårtensson.

Terapisamtal filmas

- Jag är glad över att vår klinikchef möjliggör detta. Jag har fått avsätta tid för att arbeta med projektet och det är roligt att arbeta på en klinik där det finns en vision om att forskning ska bedrivas, avslutar Annika Ekeblad.

Studien är frivillig och ska randomiseras. Den kommer att genomföras och filmas med ett terapisamtal i veckan under sammanlagt 16 veckor.

En av nio

Av 26 ansökningar är det nio landstingsprojekt i landet som får forskningsmedel under två år via REHSAM.

Hur projektet ska läggas upp kommer att beslutas 19 november när professor Rolf Holmqvist från Linköpings universitet kommer.

                                                                                               Text och foto Barbro NIlsson


Tillbaka till toppen