Det första Energi- och klimatsamtalet i Härnösand

2011-06-23 12:30

Enligt landstingets miljö- och energiplan ska det arrangeras en serie energi- och klimatsamtal för politiker och beslutsfattare under 2010-2014. Det första av dessa samtal ägde rum på SIDA i Härnösand den tionde juni. ”Belysande, intressant och ger insikt som kräver handling” är ett av omdömena från dagen.

{DynamicContent:ImageGallery}


En bred uppslutning av politiker och tjänstemän fick ta del av ett inspirerande program med kunniga föreläsare och intressanta diskussioner. Dagen började med att Eva Andersson (mp), ordförande i referensgruppen för energi- och miljöarbetet i landstinget, hälsade välkommen.
– Det är viktigt att vi politiker tar oss tid för energi- och klimatfrågorna som är avgörande för framtiden, underströk hon.

Miljöchef Olle Bertilsson och energicontroller Jan Lindberg gav sedan en bild av landstingets energiförbrukning och effekten av de senaste 10-15 årens energieffektiviseringar. De pratade även om utfasningen av olja och vad det betytt för landstingets ekonomi.

Andreas Gyllenhammar, miljö- och hållbarhetskonsult på Sweco, höll ett mycket uppskattat och omvälvande föredrag om klimatutvecklingen i världen.
– Tidigare har man talat om att vi har 40-50 år på oss att ställa om till ett hållbart sätt att leva. Nu visar nya siffror att vi snarare måste klara av omställningen på tio år om inte klimatförändringarna ska bli okontrollerbara, berättade Andreas Gyllenhammar.

Norrland – stor elproducent

Telge Kraft var också med under dagen och berättade om hur elmarknaden fungerar. Norge och Sverige är de största producenterna av vattenkraft. Nästa stora resurs i elkraftsförsörjningen är Sveriges och Finlands produktion av kärnkraft. Vindkraft, vilket Danmark är bäst på i Norden, utgör en mindre del av elproduktionen men ökar snabbt. En viktig fråga för framtiden är att bygga kabel för överföring av el till kontinenten.
– Vi kommer troligen att ha överproduktion av el om tio år och kan vi inte sälja den kommer vindkraften att bli mindre lönsam och tappa i konkurrenskraft, sa kraftanalytiker Tobias Söderberg och Jan Olsson från Telge Kraft.
– Viktigt är det också att vi ska kunna sälja vår rena vattenkraft vidare då vi inte använder allt för eget bruk.

Diskussioner om vindkraft

Andra medverkande under dagen var Dalakraft som berättade om sin vindkraftsverksamhet. I samband med det hölls även diskussioner om för- och nackdelarna med egen produktion av vindkraftsel.

Vid dagens slut svarade samtliga deltagare svarade på en kort utvärdering. Den visade att deltagarna under dagen blivit inspirerade att fortsätta dessa energi- och klimatsamtal som syftar till att ge förutsättningar till reflektion över vad omställningen till ett hållbart samhälle innebär.

Text: Lena Krånglin och Emma Stom

 


Tillbaka till toppen