Dialog om hjälpmedel

2010-08-11 21:47

• Högkostnadsskydd – kanske för allt.
• Brett sortiment – men utgallring av vissa saker.
• Bättre samarbete, främst landsting-kommun.
• Enhetliga avgifter.

Det var några av de saker som hjälpmedelskommittén fick tips om när medborgardialog hölls med brukarna i länet av hjälpmedel.

 

 hjälpmedel.jpg

Hjälpmedelssamordnare Katarina Funseth och hälso- och sjukvårds-delegationens ordförande Elisabeth Strömquist fick en del att ta med sig från medborgardialogen.Hjälpmedelskommittén i Västernorrland har haft i uppdrag att se över hjälpmedlen, såväl på sortimentssidan som när det gäller kostnaderna. Bakom det ligger en relativt kraftig ökning av kostnaderna för hjälpmedel i länet. Dessutom är den modell som tillämpats är ett lapptäcke och inte jämlik eller lika över länet.
Organisationerna som företräder brukarna har fått ta del av de förslag som kommittén skissat på och på tisdagen träffades företrädare för brukarna och landstinget på Härnö dans och konferens i en medborgardialog kring hjälpmedlen.

En viktig del
– Hjälpmedel är en viktig del av hela hälso- och sjukvården, slår hjälpmedelssamordnare Katarina Funseth fast.
Hon påpekar också att insatserna ska vara lika oavsett bakgrund och orsaken till behovet av hjälpmedel.
Deltagarna – ett trettiotal personer – fick efter inledande information genomföra grupparbeten runt olika frågeställningar kring hjälpmedel. Enigheten var dock mycket stor, visade de efterföljande redovisningarna från grupparbetet.

Högkostnadsskydd
Det ansågs till exempel att ett högkostnadsskydd var viktigt; kanske ett som innefattade även sjukvård, medicin och liknande. Här varnade dock hälso- och sjukvårdsdelegationens ordförande Elisabeth Strömquist (s) för vissa risker.
– Ett högkostnadsskydd behövs, men det är farligt att stapla högkostnadsskydden på varann. Det ger höga kostnader för landstinget.
Deltagarna tyckte också att man kunde fasa ut vissa hjälpmedel som i dag. En del av dem går att köpa själv i den öppna handeln. Och att ha för många olika medför dessutom kostnader i form av lager.

Riva revirgränser
Samarbete och rivande av revirgränser ansåg också deltagarna var av nöden. Liksom att väntetiderna måste kortas. Här fick man fullt stöd av Elisabeth Strömquist.
För henne blir det nu att föra vidare de synpunkter, som kom fram under dagen, till den politiska nivån. Där ska sedan – kanske redan innan sommaren – beslut fattas i fullmäktige om den framtida hjälpmedelshanteringen inom Landstinget Västernorrland.

 

Text o foto: Kåge Wiklund


Tillbaka till toppen