Dialogträff i Timrå om hälso- och sjukvården

2014-06-09 09:10

Under våren har landstinget bjudit in till dialogträffar över hela länet för att diskutera hälso- och sjukvården. Nu anordnar vi en dialogträff i Timrå där du får träffa ansvariga politiker och får möjlighet att ställa frågor och dela med dig av dina idéer.

Landstinget arbetar ständigt med att förbättra hälso- och sjukvården. Nu ger vi dig chansen att komma med idéer om hur vi ska göra det.

Du som kommer till Café InBetween i Timrå den 10 juni kommer att få diskutera dina synpunkter med bland annat landstingsstyrelsens ordförande Per Wahlberg, landstingsstyrelsens vice ordförande Hans Hedlund, ersättare i landstingsstyrelsen Erik Lövgren, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jacomina Beertema, folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämndens ordförande Ingeborg Wiksten och Medborgarpanelens ordförande Roger Boork.

Läs mer om dialogträffen den 10 juni

 


Tillbaka till toppen