Dialogträffar för bättre samverkan

2014-06-04 14:39

Om du vill ha möjlighet att påverka landstingets framtida utveckling är Landstinget Västernorrlands dialogträffar ett gyllene tillfälle. Ta chansen att ställa frågor och ge förslag, direkt till ansvariga landstingspolitiker!

Landstinget Västernorrlands politiska medborgarpanel arbetar för att involvera länets invånare i aktuella frågor. Ett verktyg i detta samarbete är dialogträffar, där alla som deltar har chans att förmedla sina åsikter till ansvariga politiker. På så sätt kan Landstinget Västernorrland använda värdefulla åsikter som stöd när beslut fattas inom olika områden.

Roger Boork, ordförande i den politiska medborgarpanelen, anser att dialogträffarna är ett viktigt redskap för att stärka demokratin och hålla en kontinuerlig dialog med länets invånare.
– Dialogträffarna är ett steg i utvecklingen mot en givande samverkan mellan landstinget och Västernorrlands invånare. Invånarna har erfarenheter och åsikter som vi vill ta tillvara på, berättar Roger.

Ta tillvara på invånarnas kraft

På dialogträffarna får alla som deltar träffa ansvariga politiker och tjänstemän som svarar på frågor och lyssnar på synpunkter. Lennart Moberg är samordnare i medborgarpanelen och brukar vara moderator under dialogträffarna. Han menar att den politiska medborgarpanelens arbete är ett tydligt exempel på hur Landstinget Västernorrland har valt att etablera kontakten med olika grupper i samhället.

– Det handlar om att ta tillvara på kraften hos invånarna. Vi vill låta representanter från länets invånargrupper komma till tals i aktuella frågor, berättar Lennart Moberg.

Olika teman

Den politiska medborgarpanelen genomför dialogträffarna i samverkan med HälsoSamY och Länspensionärsrådet (LPR). Dessa två organisationer arbetar på olika sätt med aktuella frågor utifrån ett invånarperspektiv. Deras uppgift i samband med träffarna är därför att vara sakkunniga representanter för länets invånare.

Under 2014 har fem dialogträffar anordnats inom olika teman. Hjärnskador, kollektivtrafik och hälso- och sjukvårdens utveckling är områden som har diskuterats. Planen är nu att under hösten fortsätta använda arbetsmetoden för att bland annat fokusera på förändringar inom äldrevården.

Läs mer om medborgarpanelen och kommande dialogträffar 


Tillbaka till toppen