Donation till onkologverksamhet i Sundsvall

2012-06-28 15:23

Lars Carlsson från Sundsvall, har genom sitt testamente donerat 1,6 miljoner kronor till Länssjukhuset i Sundsvall till omvårdnad och trivsel för cancersjuka patienter och till utbildning av personal som vårdar dessa patienter.

Donationens årliga avkastning ska delas upp så att hälften av den används till omvårdnad och trivsel för cancersjuka patienter vid Sundsvalls sjukhus och den andra halvan ska läggas på utbildning av personalen. Av donationens kapital ska en tiondel användas till omvårdnad och trivsel för patienterna vid kliniken och utbildning av personalen samt till inköp av utrustning till patienternas vård-enheter.

– En gåva av det här slaget gör naturligtvis stor skillnad för patienterna som vårdas hos oss, säger Lena Carlsson verksamhetschef för onkologi och diagnostikcentrum. Vi har redan idag tankar kring hur pengarna ska kunna användas på bästa sätt.
– Ett exempel skulle kunna vara inköp av en så kallad kylmössa. Den används av patienter som får behandling med cytostatika, för att minska risken för att håret faller av, fortsätter Lena Carlsson.

Finns ytterligare frågor kontakta:
Lena Carlsson, verksamhetschef onkologi och diagnostikcentrum
060-18 23 24, 070-191 68 22

Gösta Burlin, ekonomidirektör
0611-802 24, 070-362 79 52

LANDSTINGSSTABEN INFORMATION
www.lvn.se/press


Tillbaka till toppen