Dubbla jungfrutal vid fullmäktige

2010-11-25 10:38

Det blev flera jungfrutal från talarstolen när landstingsfullmäktige möttes onsdag den 24 november. Det var nämligen första mötet för en ny mandatperiod. Två jungfrutal var dock speciella: Landstingsdirektör Anders L Johansson, som just har tillträtt sin post, och blivande landstingsstyrelsens ordförande Per Wahlberg (M) i den nya rollen.

 

Anders L Johansson talar.jpg
Landstingsdirektör Anders L Johansson höll på onsdagen sitt jungfrutal
till fullmäktige i sin egenskap av direktör…

Per Wahlberg tillträder dock inte formellt förrän vid årsskiftet, vilket gjorde att i det nya, borgerliga presidiet var tjänstgörande landstingsstyrelsen ordförande fortfarande Elisabet Strömqvist (S). Hon och blivande ordförande jämställdes dock i budgetdebatten och fick båda tio minuters inledning. Gruppledarna har annars bara fem minuters inlägg.
Den nye direktören gav en kort information om sig själv och vem han är.
– Jag är van att jobba i politiskt styrda organisationer. Det är en del av tjusningen med jobbet, konstaterade han.
Han påpekade också att han såg fram mot det arbete som väntar och att han är säkert på att det går att åstadkomma förbättringar.

Inga quick fix

I den allmänpolitiska debatten i samband med behandlingen av budgeten för 2011 och ekonomisk plan för 2012-2013, var det dags för Per Wahlberg att jungfrutala – även om han har suttit tidigare i fullmäktige men då bara som vanlig ledamot.
– Det kommer att ta tid att förändra. Det blir inte fråga om några quick fix, sa han om den nya majoritetens tankar för framtiden; en majoritet som kallas Vårdalliansen och består av M, FP, C, KD, SJVP och MP.
– Budgetberedningen måste ses över på alla nivåer, ansåg han och avgav vidare ett antal löften för framtiden, bland annat att vård ska ges så nära som möjligt för att resor ska undvikas.
– Men vi kommer att lyssna på er i den nya oppositionen också. Det är en fördel med ett brett konstruktivt arbete, påpekade han.

Per Wahlberg jungfrutalar.jpg
     …och Per Wahlberg (M) höll sitt jungfrutal som landstingsstyrelsens
 ordförande – även om han formellt inte tillträder förrän vid årsskiftet.

Svarta siffror

Elisabet Strömqvist (S), avgående landstingsråd, noterade i sitt inlägg att man kan vänta svarta siffror – alltså vinst – i innevarande års bokslut och att man troligen uppfyller ”god ekonomisk hushållning”.
– Det beror delvis på skattehöjningen men delvis också på att beslutade besparingar börjar ge effekt, sa hon.
– Vi ska ha en tydligare och bättre ledning. Vi måste också ha långsiktighet. Hittills har det varit mycket ryckigt, ansåg oppositionsrådet 2010 ut, Hans Hedlund (C).
Han ansåg också att ”grävda diken måste fyllas igen och broar byggas såväl inom länet som mellan länen”, alltså att det ”skyttegravskrig” som varit på sistone mellan olika länsdelar nu måste bort.
Mikael Strandman (V), som ersatte partiets gruppledare Susanne Sundqvist som tillfälligt förlorat rösten, slog ett slag för avgiftsfri primärvård.

Bara en kopia

Den enda hetare diskussion som uppstod var utifrån anklagelser från ledamöter för S och V om att Vårdalliansen inte kom med ett eget budgetförslag.
– Det är ju i princip en kopia av vår budget, noterade såväl Kenneth Westin (S) som Claes Stockhaus (V) och Lars-Olof Olsson (S).
– Vi vill inte genomföra kortsiktiga förändringar, förklarade Hans Hedlund (C), och Per Wahlberg (M) menade att det inte går att ställa om färdriktningen på 5-6 veckor.
Sverker Ågren (KD) påpekade att det är en styrka att inge göra tvära kast.
Mikael Strandman (V) undrade dock i ett inlägg om Vårdalliansens avsaknad av ett eget budgetförslag möjligen berodde på att man inte hade trott man skulle vinna valet!

Bifall till båda

Det blev ju dessutom lite märkligt med ett budgetförslag som tagits fram av S och V, beslutats i den gamla Landstingsstyrelsen med S-V-majoritet men nu skulle beslutas av ett fullmäktige där Vårdalliansen har majoritet. Det blev också mer förvirrat när Elisabet Strömqvist (S) i talarstolen ville yrka bifall till både styrelsens förslag och Vårdalliansens förslag. Eftersom det är en omöjlighet yrka bifall till två förslag slutade det med tre förslag till beslut. Efter en votering och två röstningar ledde det till att Vårdalliansens förslag blev det som beslutades.


Text o bild: Kåge Wiklund


Tillbaka till toppen