”EU:s framtid är beroende av våra ungdomar”

2012-09-13 16:50

– Utbildning är grunden i allt! Så inledde ordförande Hande Özsan Bozatli den internationella AER-konferensen som bland annat diskuterade hur man kan motverka skolavbrott. ”Vi måste samarbeta och dela erfarenheter med varandra för att lösa våra gemensamma problem” var budskapet under konferensens två dagar där frågor om ungdomar, utbildning, kultur och internationell samverkan stod på agendan.

{ImageGallery}


Det var 37 medlemmar från bland annat Storbritannien, Frankrike, Norge, Österrike, Belgien, Polen, Turkiet och Schweiz som samlades i Sundsvall när landstinget var värd för kommitté 3-mötet i det politiska nätverket Assembly of European Regions (AER) den 12-13 september.

Hur motverkar man studieavbrott?

Mötet inleddes med en konferens om att motverka studieavbrott där även skolor och kommuner deltog. Målet i Sverige är att mindre än 10 procent av eleverna ska hoppa av skolan i förtid, något Västernorrland inte når upp till i dagsläget.

– Ungdomarna som hoppar av skolan möter en arbetsmarknad och en framtid utan utbildning i ryggen, sa Gun Enquist-Öhman, en av landstingets representanter i AER:s Kommitté 3.
– De får sämre chanser att klara sig i livet och därför måste vi hjälpa dessa ungdomar att fortsätta sina utbildningar.

Prioriteringar för kommande 3 åren

Kommitté 3 behandlar främst frågor om utbildning, kultur, ungdomar och internationella samarbeten. Under AER:s kommitté 3-möte diskuterade medlemmarna vilka prioriteringar de ska arbeta med under de kommande 3 åren. Prioriteringarna presenteras i en plan som kommer att finnas tillgänglig på AER:s hemsida.


Tillbaka till toppen