Ekonomi i balans 2011 vid Örnsköldsviks sjukhus

2010-08-11 21:47

Landstingsstyrelsen fattar beslut om antalet vårdplatser den 17 mars

Landstingsstyrelsen fattar beslut om antalet vårdplatser den 17 mars.

Landstingsfullmäktige har beslutat att länets sjukhus ska reducera sina kostnader med 361 miljoner kronor för att komma i nivå med övriga skogslän.

Sjukhusdirektören vid Örnsköldsviks sjukhus har nu överlämnat sitt förslag till kostnadsreducering på 90 miljoner kronor till landstingsdirektören.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott informerades i dag om förslaget. Det innehåller bland annat en förändring av antalet vårdplatser som kommer att tas upp för beslut i landstingsstyrelsen den 17 mars.

Övriga delar av förslaget faller inom sjukhusdirektörens uppdrag och beslutas således inte i styrelsen.

 


Tillbaka till toppen