Ekonomi och tillgänglighet på landstingsfullmäktige

2010-08-11 21:47

Landstingsledamöter möttes av en manifestation för medicinsk rehab utanför fullmäktigemötet 23 juni. Landstingsdirektör Lars Bolin inledde därför med att förklara att vid samtliga bassänger på de tre sjukhusen kommer det att bli ett striktare förhållningssätt för verksamheterna. Landstinget kommer även fortsättningsvis ansvara för varmvattenbehandling i medicinskt syfte med assistans av kunnig personal. Därutöver kommer det att finnas möjlighet för brukarorganisationer, grupper och privata att på eget initiativ använda bassängen.

Två brister

–  Vi har haft två stora brister i vår verksamhet under de senaste åren. Vi har inte hållit de ekonomiska ramarna och har inte klarat av tillgänglighet och vårdgarantin. Nu har vi en strategi för att klara vårdgarantin till sista september genom att samverka mellan sjukhusen, fortsatte han.

Alla samverkar

Det innebär att Örnsköldsviks och Sollefteå sjukhus kommer hjälpa till att korta köerna i Sundsvall. Genom att effektivisera, operera under sommaren, övertid och genom inhyrd personal ges en möjlighet att klara vården och då kunna få tillgång till en del av statens kömiljard på 18 miljoner kronor.

– Det kommer att medföra extraordinära ansträngningar och länssjukhuset kommer att få stå för kostnaderna huvudsakligen genom intern debitering. Jag har fått löfte från sjukhuset att vi kommer att klara av det, säger Lars Bolin.

Revision och nya regler

– Det är en spännande tid för oss förtroendevalda. Efter revision 2009 har vi granskat tre områden och i dag blir den om inköp utan upphandling offentlig. Landstinget har ett stort ansvar för att våra processer kring upphandling och inköp fungerar och att vi upprättar en internkontroll. Med nya regler, kommer andra sanktioner och avgifter. Det kan bli kostsamt om de inte efterlevs, säger revisor Freja Tjärnberg.

Delårsrapportering

Ekonomidirektör Gösta Burlin gick igenom delårsrapporten och totalt för verksamheterna visar prognosen ett underskott på 179 miljoner kronor. 2010. 2011 beräknas ett överskott på 53 miljoner kronor och planen för 2012 + 16 miljoner kronor.

– Vi får tacka vår regering för det konjunkturstöd på 102 miljoner, som vi fått. Utan detta hade landstinget inte kommit ens i närheten av god ekonomisk hushållning, kommenterar Jacomina Beertema (M).

– Kostnadsminskning genom omstrukturerin ligger även mycket bakom vårt resultat, hävdar Benny Eriksson (S), landstingsstyrelsens vice ordförande.

Tjatat länge

– Landstinget har onekligen varit i blickfånget efter beslutet att göra kostnadsreduktioner på 300 miljoner. Det är märkligt att inget skett tidigare efter alla år som vi tjatat. Men genom fokus i media och TV tar man nu verkligen sig an situationen, säger Hans Hedlund (C).

– Med ny lagstiftning har vi inte tid att vänta för att få trovärdighet och inte riskera lagbrott. För första gången på länge har vi inte fått planeringsdokument för ekonomin. Vad håller majoriteten inne med, fortsätter han.

Trendbrott med kostnadsminskning

– Vi ser ett trendbrott genom att bruttokostnaderna inte ökar så mycket. Vi har bara börjat, mycket finns kvar att göra, menar Roy Resare (MP).

–  Varför har vi inte kommit på det förrän vi har eld i baken, frågade sig Ulla Norgren (FP).

För att tydliggöra måluppfyllelse har färgerna grönt, gult och rött använts, men vilken färg har patienten, undrar hon vidare.

– Vi mäter ekonomi, processer, medborgare och medarbetarperspektivet, förtydligar Benny Eriksson (S).

Efterlyser förstärkt vårdgaranti

Mona Hammarstedt (KD) frågade sig också varför man inte lyssnat på oppositionen och efterlyste en förstärkt vårdgaranti som även inkluderar åtgärder som röntgen och undersökning.

Susanne Sundqvist (V) anser att landstingsskutan börjar räta upp sig.

–  En gemensam förvaltning för de tre sjukhusen är av största vikt. Samverkan och inte bypolitik gäller. Med en ny politisk organisation är jag övertygad om bättre styrning och ledning, menar hon.

Ny förtroendemannaorganisation

Ett förslag till ny förtroendemannaorganisation presenterades. Antalet ledamöter i fullmäktige ska även fortsättningsvis vara 77. Utskotten bör avskaffas och i stället ges möjlighet att inrätta fasta eller tillfälliga beredningar. Förslag om att två nya nämnder skulle inrättas för att dela upp landstingsstyrelsens stora arbetsbörda.

Förslaget till ny förtroendemannaorganisation bifölls med redaktionella ändringar. Reservation lämnades av sjukvårdspartiet som yrkade återremiss.

Redovisningar från miljö, samordningsförbund, Länsmuseet och Västernorrlands läns Trafik AB med flera godkändes enligt styrelsens förslag.

Motioner och interpellationer samt en fråga, som inte var en fråga, avslutade mötet.

Följ hela mötet via lvn.se

 

Text: Barbro Nilsson


Tillbaka till toppen