En tidning för liv och hälsa!

2012-03-23 12:10

I dagarna kommer en tidning från Landstinget Västernorrland till alla hushåll i länet. I tidningen som heter "Liv & hälsa" får du information om landstingets utbud, service och utveckling.

I tidningen kan du bland annat läsa om:

  • Rätt väg till rätt vård - en vägledning för dig som är i behov av vård
  • 1177 - den nya sjukvårdsrådgivningen
  • Länge leve Västernorrland - landstingets satsning på förebyggande hälsoarbete
  • AKUT-test - lär dig känna igen symptomen för stroke

 Tidningen finns även att ta del av som pdf i högerkolumnen.

- Jag hoppas att länsinvånarna ska känna att de har nytta av informationen, och även tycka att det finns intressant läsning i tidningen, säger Erika Jakobsson,
tf informationschef.


Tillbaka till toppen