En väg till landstingets vårdinformation via webben - 1177.se

2012-11-28 13:53

Vi vill göra det lättare för dig som patient eller anhörig att hitta information om vård genom att samla allt på en och samma webbplats. Webbplatsen är 1177.se, en nationell vårdportal som ägs och drivs av Sveriges landsting och regioner.

Ett av Sveriges viktigaste nummer - 1177 sjukvårdsrådgivning på webb och telefonLandstingets redaktörer har under hösten gått igenom innehåll i samverkan med verksamheten och publicerat all viktig information på 1177.se.

Måndag 3 december!

Måndag den 3 december stänger vi ned berörda sidor under ingången Hälsa och vård på lvn.se och guidar dig vidare till 1177.se.

Du kommer att mötas av en startsida där länkar till 1177.se får mer fokus, och webbplatsens menyer och innehåll kommer att ha förändrats.

Regional information på 1177.se

Landstinget Västernorrland har en regional startsida på 1177.se och du som surfar in till webbplatsen från Västernorrland lotsas automatiskt till den regionala versionen.

På 1177.se/Västernorrland finns regionala nyheter och länkar in till regionalt anpassad information. Informationen kan ha en övergripande nationell del men med tillägg som rör vården i Västernorrland.

På 1177.se hittar du fakta och praktiska råd om sjukdomar och besvär, undersökningar, behandlingar och läkemedel. Innehållet  är framtaget av läkare och sjuksköterskor från hela landet och granskas i flera led.

Du hittar information om regler och rättigheter i mötet med vården och du kan söka kontaktinformation och jämföra vårdgivare. Det finns också en frågetjänst där du kan ställa en anonym fråga och få ett personligt svar eller söka svar bland ett urval av tidigare ställda frågor.

Startsidan lvn.se ska leda dig rätt

Det är viktigt att du som patient eller anhörig hittar till information om vård i länet, även om du först kommer till webbplatsen lvn.se. Därför kommer startsidan också att få ett delvis nytt utseende den 3 december. Målet är att lyfta och tydliggöra vad 1177.se är och var informationen på 1177.se återfinns.

Du kommer att hitta länkar till 1177.se tillsammans med genvägar till e-tjänster för att förnya recept eller boka om tid samt information om 1177 som nummer för sjukvårdsrådgivning. Allt ingår i 1177 som din väg till vård i länet via webb och telefon.

Vad ändras och vad blir kvar?

Ingången ”Hälsa och vård” döps om till ”Hälso- och sjukvård” och kommer att innehålla information om Landstinget Västernorrland som huvudman för hälso- och sjukvård i länet. Om du som medborgare har frågor om hur vården styrs så ska du finna svar här. Men om du behöver kontakt med vården eller söker fakta och råd om en diagnos, ett besvär eller ett läkemedel så ska du guidas till 1177.se

Landstingets samverkansparter som myndigheter, kommuner eller privata vårdgivare ska också hitta information som de har användning av.

Sidor under ”Hitta rätt vård”, ”Råd om din hälsa” och ”Så fungerar vården” kommer att stängas ned då innehållet finns på 1177.se. Vissa enskilda sidor kommer att flyttas till andra delar av webbplatsen lvn.se och vi ska säkra att de går att hitta på sin nya plats.

Frågor?

Har du frågor eller synpunkter så är du välkommen att kontakta oss. Se kontaktinformation och länkar till höger under  "Kontakta oss"


Tillbaka till toppen