Energidépris till landstinget?

2015-03-19 13:12

Landstinget är nominerat till Energidépriset 2015 för initiativet med intern klimatkompensation för tjänsteresor. Priset kommer att delas ut i samband med Hållbarhetsdagarna i Stockholm den 26 mars.

Landstinget Västernorrland är en av tre nominerade organisationer som juryn för Energidépriset har valt ut bland 24 spännande initiativ från hela Sverige.

Grunden lades 2010 när landstinget beslutade att halvera klimatpåverkan från tjänsteresorna. 2013 infördes sedan intern klimatkompensation för tjänsteresor som ett innovativt verktyg för att nå målet. Ett extra klimatpålägg på bil- och flygresor bidrar till att de som väljer att åka kollektivt med företagskort åker gratis på Din Turs busslinjer och regionaltåg. Pengarna hanteras via ett klimatkonto.

Vår reserådgivare Emilia Rapp (bilden) följer upp och diskuterar hur resorna sker ute hos de olika verksamheterna. Tjänsten har finansierats via klimatkontot.

- Det är inspirerande att vi får plats på scen och redovisa intern klimatkompensation tillsammans med energiministern, Tysklands energiwende och företag som Tesla, säger miljöchef Olle Bertilsson.

Juryns motivering till Energidépriset 2015

”Intern klimatkompensation för tjänsteresor i Västernorrland nomineras för ett innovativt sätt att stimulera och uppmuntra förändrat beteende i en stor och etablerad organisation. Initiativet har betydande potential för minskad klimatpåverkan från transporter och för spridning till andra.”

Mest miljöanpassade fordonsflotta

Landstinget ligger även fem-i-topp på listan för landets mest miljöanpassade fordonsflotta. Miljöfordonsdiagnos redovisar läget för miljöanpassade fordonsflottor i både landsting och kommuner. Inom Landstinget Västernorrland är målet sedan 2010 att minst 85 procent av bilarna ska gå på förnybara drivmedel. Bilparken består till största delen av etanolbilar samt några elbilar. Utvecklingen för elbilar och biogas gör att bilparken kan fortsätta utvecklas.

- En förutsättning för den positiva utvecklingen är att våra politiker beslutat om tydliga miljömål, säger Olle Bertilsson, miljöchef.

Årets bästa landsting:
1. Region Skåne
2. Landstinget i Uppsala län
3. Region Örebro län
4. Landstinget Västernorrland
5. Västra Götalandsregionen


Tillbaka till toppen