Enheten för Unga Vuxna vid psykiatriska kliniken, Länssjukhuset i Sundsvall, flyttar 1/8

2010-08-11 21:48

Enheten för Unga Vuxna vid psykiatriska kliniken, Länssjukhuset i Sundsvall, flyttar 1/8 till nya lokaler (f d avd 54) belägna intill Granloholms vårdcentral.

Verksamheten hålls stängd för flytt 1/8-7/8.

Under denna tid hänvisas förfrågningar till Affektiva mottagningens telefontid; 13.00-14.30. Tel 060-18 19 47.


Tillbaka till toppen