Etik i vardagen

2011-11-29 13:10

- Vi lever i en höghastighetskultur med gigantiska stressfaktorer. Vårt stimuliöverflöd leder till underskott i uppmärksamheten. Vårt behov av arenor för etiska reflektioner är stort, inledde professor Owe Wikström på etikens dag i november. Tillsammans med professor Stefan Einhorn såg Owe Wikström till att dagens deltagare fick med sig mycket om empati, godhet och visdom.

 {DynamicContent:ImageGallery}Värderingssystemen har förändrats och vi går alltmer från trygghet till individualism vilket även skapar mycket ensamhet.

Vacker och glad

-  Dessutom tillkommer framgångsmyten och estetiseringen, en idealiserad bild som vi påverkas av via populärkulturen. Vi ska tänka positivt och vara glada. Jag har stor respekt för hur tankar kan påverka men det finns viss risk för en cynism att det endast gäller de starka. Vem ska trösta den som inte orkar, frågar sig Owe Wikström, professor i religionspsykologi i Uppsala.

Terapiresistens

Existentiella frågor om åldrande, lidande och vad livet syftar till behöver vi alla reflektera över. Men dessa frågor är terapiresistenta, menar han.

Snäll, vis och nyfiken

När etikens dag arrangerades var teatern i Härnösand nästan fullsatt och att få lyssna till dagens föreläsare var mycket uppskattat. När Stefan Einhorn, som är professor i molekylär onkologi vid Karolinska Institutet och överläkare vid Radiumhemmet tog över var ämnena snällhet, visdom och nyfikenhet.

- Livet består av möten och relationer. På jobbet, i hemmet och överallt möter vi våra medmänniskor och vid varje möte fattar vi beslut hur vi ska relatera. Godhet är det som människor mest värderar. Vi vill vara goda och goda gärningar sprider sig. Dessutom ”lönar det sig” även för egen del, menar Stefan Einhorn, som bland annat skrivit boken ”Konsten att vara snäll”.

Bemötande viktigt

Det finns många argument för att vara en god medmänniska och medarbetare. Det gynnar hela arbetsplatsen och människor presterar bättre om de blir väl bemötta. Att vara god handlar mycket om etik och värderingar. 

- Vi testas alla dagligen i varje möte med patienter, medarbetare, i hemmet och affären. Men det finns verktyg att ta till; normer, förnuft, samvete, empati och medmänniskor, understryker han. 

Vis och klok

Visdom är kanske ett ålderdomligt uttryck men klokhet kan vi bland annat träna upp genom ödmjukhet. Nyfikenhet innebär även att vi kan lära nya saker.

-  Fråga, lyssna och använd kreativiteten, manar han. Allt det jag sagt kan överföras till vårdens bemötande. Var generös med beröm och uppmuntran och var ett föredöme, avslutade Stefan Einhorn.

Text och foto: Barbro Nilsson


Tillbaka till toppen