Nu kan du få ditt sjukintyg skickat elektroniskt

2011-09-22 08:25

Nu kommer ditt läkarintyg för sjukskrivning att kunna skickas direkt och elektroniskt till Försäkringskassan för en snabbare, smidigare och säkrare hantering.

Under september månad kopplas den tekniska lösningen in hos alla verksamheter som sjukskriver i landstinget.

Det är du som patient som bestämmer om intyget ska skickas elektroniskt eller inte och du kan ändå få en egen kopia av intyget.

Det finns många fördelar med att skicka intyget elektroniskt. Bland annat förkortas handläggningstiden för ditt ärende och du får din sjukersättning utbetald snabbare.

Läkarintyget skickas på ett sätt som uppfyller alla de krav som ställs på säkerhet och sekretess och du slipper själv skicka ditt läkarintyg till Försäkringskassan.

Information på andra språk finns på Försäkringskassans webbplats, www.forsakringskassan.se.


Tillbaka till toppen