Fall av hjärnhinneinflammation i Kramfors-Sollefteå området

2010-08-11 21:48

Under den senaste veckan har några barn i åldern 4-17 år drabbats av besvär med feber, huvudvärk och smärtor i nacken. Besvären har för alla barn varit övergående på 4-6 dagar. Särskilda virusprover är tagna på de sjukaste barnen och svaret som kommit på det första barnet har visat på en infektion av ett virus, ett så kallat enterovirus.

Enterovirus är en av de vanligaste orsakerna till hjärnhinneinflammation och ger oftast en lindrig sjukdomsbild där besvären är övergående inom några dagar.

- Det är viktigt att barn liksom vuxna, söker läkare för bedömning när de blir sjuka med feber, huvudvärk, kräkningar och ont i nacken. Detta är särskilt viktigt när symtom på nackstelhet, slöhet visar sig eller samtidigt med ovanliga utslag, säger Hans Boman, Smittskyddsläkare vid Landstinget Västernorrland.

Hjärnhinneinflammation hos barn orsakas oftast av en infektion med bakterier eller virus. Barnet kan antingen vara lindrigt sjuk av en virusinfektion som läker ut av sig självt eller ha en allvarlig bakteriell sjukdom som orsakar hjärnhinneinflammation där tidig behandling på sjukhus kan vara livsavgörande.

Virusorsakad hjärn- och hjärnhinneinflammation är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Årligen anmäls några hundra fall i hela landet, varav en handfull i Västernorrland.


Tillbaka till toppen