Färdig överenskommelse med idéburna organisationer överlämnad till landstinget

2014-11-18 15:49

Idag tog landstinget emot det färdiga förslaget kring hur man ska arbeta med idéburna organisationer för regional utveckling.

Motsvarande överenskommelse finns på nationell nivå och i flera andra kommuner och regioner. Syftet med Länsöverenskommelsen Västernorrland är att stärka samspelet mellan den idéburna sektorn och det offentliga, stärka demokratin och utgöra en del av en hållbar samhällsutveckling.

Under 2011 inledde Landstinget Västernorrland ett projekt tillsammans med representanter för den idéburna sektorn i länet med målet att skapa en regional överenskommelse mellan landstinget och idéburna organisationer. Efter tre och ett halvt års arbete är nu överenskommelsen klar. Nästa steg blir att anta den politiskt i Landstingsfullmäktige i februari 2015.

Tillsammans har projektets styrgrupp överlämnat Länsöverenskommelsen Västernorrland till landstinget. Med vid överlämnandet var landstingsråd Per Wahlberg (M), ordförande i Regionala nämnden Sverker Ågren (KD), Ninni Smedberg, direktör på Vårsta Diakoni samt KarinMalin Ekström, processledare för Länsöverenskommelsen Västernorrland.

Läs mer om Länsöverenskommelsen Västernorrland


Tillbaka till toppen