Färre infektioner orsakade av vården

2010-08-11 21:47

Västernorrland har bland landets lägsta siffror

Till sjukhus kommer människor för att bli friska - inte för att få nya sjukdomar. Fortfarande drabbas alldeles för många patienter av infektioner när de ligger på sjukhus. Glädjande nog är länets siffror bland landets bästa!

Svensk sjukvård ligger i topp när det gäller medicinska resultat. Och i de allra flesta fall är vården säker. Varje dag skrivs ca 4 000 patienter i genomsnitt in på landets sjukhus. Tyvärr drabbas nästan 400 av dem av en infektion orsakad av vården.

Handskar och uppsatt hår är en självklarhet.

Handskar och uppsatt hår är en självklarhet.

foto: Håkan Nordlöf

Västernorrland ligger bra till

Nationellt har ungefär 30 000 färre patienter drabbats av en vårdrelaterad infektion jämfört med ett år tillbaka enligt en mätning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjort. Men fortfarande visar siffror för riket att 9,7 % av alla som läggs in blir sjuka av att vara på sjukhus.

I Västernorrland ser det lite bättre ut. Här drabbas 7,7 % av patienterna och det är en av de lägsta siffrorna i landet.

– I Västernorrland har vi en fortsatt låg frekvens av vårdrelaterade infektioner. Även om vi inte har så många mätningar och siffrorna kan vara svårtolkade ibland så tyder de likafullt på att det pågår mycket arbete i verksamheterna för att minska de vårdrelaterade infektionerna, säger landstingsöverläkare Per Skude.

Gemensam satsning

Alla landsting tar frågan om de vårdrelaterade infektionerna på största allvar och SKL driver en nationell satsning med målet att halvera antalet vårdrelaterade

Sprita händerna före och efter patientkontakt.

Händerna ska spritas före och efter kontakt med en patient.

foto: Håkan Nordlöf

infektioner. Även om Landstinget Västernorrland ligger bra till i statistiken så nöjer sig landstingdirektören inte med det.

– Jag är jätteglad och stolt över siffrorna! Vi har jobbat systematiskt med frågan och den har stått, och står fortfarande högst upp på dagordningen. Patientsäkerheten är viktig. Vården får inte orsaka undvikbara skador, det har dessutom bäring på ekonomin. Skador kostar pengar.

Livshotande och dyrt

Undersökningen som SKL gjort visar att vårdtiden ökar med i genomsnitt fyra dygn när en patient drabbats av en vårdrelaterad infektion. Fler vårddygn innebär givetvis högre kostnader.

Pengarna i alla ära men det är ju patienten som tar den direkta konsekvensen. De tre vanligaste infektionerna som patienter drabbas av är urinvägsinfektion, hud- och sårinfektioner och lunginflammation. I vissa fall kan infektioner vara direkt livshotande.

Bra kan bli bättre

Kortärmat och plastförkläde

Kortärmat ska det vara vid patientarbete. Ibland behövs även plastförkläde och handskar.

foto: Håkan Nordlöf

Sara Ekström tycker också att de goda siffrorna visar att ett långsiktigt systematiskt arbete har gett utdelning. Arbetet har fått fäste i verksamheten.

 

– Jag har aldrig träffat på personal inom vården som har velat något annat än patientens bästa. Det gäller bara för oss förse dem med rätt kunskap och verktyg.

Landstingsöverläkare Per Skude vill tacka personalen för det jobb som gjort hittills och manar till nya krafttag.

– Arbetet fortsätter och målsättningen är att vi ska minska vårdrelaterade infektioner och andra undvikbara vårdskador ytterligare!

 

Sara Johansson
Ledningsstaben Information


Tillbaka till toppen