Film: Byabussen – kollektivtrafik som för samhället närmare

2012-01-18 15:57

Det är ofta väldigt dyrt att arrangera kollektivtrafik i de glest befolkade områdena eftersom avstånden är långa och antalet resenärer är få. I ett försök att hitta en lösning lanserades pilotprojektet Byabussen i Kölsillre. Projektet har inte bara visat sig vara billigare och smidigare än traditionell kollektivtrafik, det har också fört folk i bygden närmare varandra.

Här kan du se filmen om det framgångsrika projektet* som kan komma att förändra framtidens kollektivtrafik i glesbygden.
 

 

* Projektet ägs av Landstinget Västernorrland tillsammans med Länstrafiken i Västernorrland samt Ånge kommun och finansieras av EU:s Norra periferiprogram.


Tillbaka till toppen