Fler strokedrabbade till sjukhus i tid

2012-04-12 10:14

Den nationella strokekampanjen ser ut att ha haft effekt. Efter kampanjens tre första månader visar statistiken att strokedrabbade kommer till sjukhus snabbare än någonsin och att andelen som får propplösande behandling är större än tidigare.

Att snabbt få vård kan vara livsavgörande vid en stroke, eftersom den viktiga propplösande trombolysbehandlingen bara kan ges upp till 4,5 timmar efter insjuknandet. Därför är ett av den nationella strokekampanjens viktigaste mål är att få fler att upptäcka stroke och direkt larma 112 vid en misstänkt stroke. Parallellt med kampanjen pågår också ett stort arbete på sjukhusen i landet för att minska tiden från det att patienterna kommer in tills de får behandling.

Riks-Stroke är det kvalitetsregister dit alla strokefall i landet rapporteras och de första siffrorna därifrån visar att utvecklingen går åt rätt håll. Under de tre första månaderna efter att kampanjen startade den 7 oktober visar alla siffror på att kampanjens budskap har nått ut.

Exempelvis har andelen patienter som kommer till sjukhus inom tre timmar stadigt legat på omkring 67 procent de första tre månaderna efter kampanjen, vilket är klart högre än tidigare. Andelen patienter som får propplösande behandling har legat på omkring nio procent, mot ungefär 6-7 procent före kampanjstarten. Och mediantiden från insjuknande till ankomst till sjukhus har legat på omkring 100-110 minuter, också det lägre än tidigare.

- Det är visserligen inga dramatiska skillnader och det finns alltid spontana variationer mellan månader, men vi kan se att utvecklingen gått åt rätt håll rakt över, säger  professor Kjell Asplund, medicinsk expert i Nationella strokekampanjens styrgrupp och ansvarig för Riks-Strokeregistret.

– Mediantiden från symtomdebut till ankomst till sjukhus är kortare än någonsin, en större andel än tidigare anländer till sjukhus inom tre timmar och trombolysfrekvensen är högre än någonsin tidigare. Sammantaget kan jag se att utvecklingen går åt rätt håll och att kampanjen har haft den effekt vi har hoppats på. Sedan kampanjen startade har många, många fler fått tillgång till verksam akut behandling för sin stroke.

En annan intressant siffra är andelen trombolyslarm, det vill säga andelen patienter där ambulanspersonalen redan på väg in till sjukhuset larmar om att en propplösande behandling kan vara aktuell. Efter kampanjen har sådana larm skickats för ungefär var fjärde patient, jämfört med var femte tidigare.

– Det finns variationer i siffrorna även där, säger Kjell Asplund, men det är en viktig indikation på att man larmar 112 snabbare och att ambulanspersonalen ser att fler är aktuella för behandling.

Den nationella strokekampanjen kommer att pågå till och med 2013. Grunden i kampanjen är att få så många svenskar som möjligt att lära sig AKUT-testet, ett snabbt och enkelt sätt att avgöra om en person drabbats av en stroke. En effektmätning av kampanjen i december visade att åtta av tio svenskar tagit del av kampanjen och att 99 procent visste att de skulle larma 112 vid en misstänkt stroke.

– Ändå är det många som inte kommer in till sjukhus i tid vid misstänkt stroke, säger Kjell Asplund. Därför är det så viktigt att vi fortsätter att driva kampanjen.


Nyheten är ett pressmeddelande från Nationella Strokekampanjen. Läs mer om kampanjen och gör AKUT-testet på  http://www.strokekampanjen.se


Tillbaka till toppen