Fler tågstationer längs Ådalsbanan kan löna sig

2014-12-15 10:19

Den nya tågtrafiken som togs i bruk 2012 förändrar förutsättningarna för hela den regionala kollektivtrafiken i länet. I en ny rapport presenteras behovet av nya stationer och utvecklingen av befintliga regionala tågstationer.

Förstudien är gjord på initiativ av landstinget, Härnösands kommun och Kramfors kommun, med stöd från EU. Resultatet visar att nuvarande trafikupplägg klarar ytterligare två regionala tågstationer efter hela järnvägssträckan mellan Umeå och Sundsvall, utan att det skulle behövas fler tåg för att utföra samma trafik. Stoppen skulle i så fall vara i Mörtsal, Lunde eller Bollstabruk. Tre nya stationer är inte en bra lösning för vare sig resandet, trafiken eller ekonomin.

Är det värt att satsa på nya tågstationer i Bollstabruk, Lunde och Mörtsal?

Resandet skiljer lite mellan stationerna men Bollstabruk har något fler resenärer än Mörtsal och Lunde. Bollstabruk är också den station som får flest nya resenärer. Rapporten visar att en ny tågstation i Bollstabruk skulle vara lönsam. Medan förhållandena för Lunde och Mörtsal är de omvända, där skulle kostnaden överstiga nyttan med tanke på antalet resenärer.

Hur kan stationerna Kramfors och Höga kusten flygplats utvecklas?

Genom att utveckla Kramfors station för passagerarutbyte skulle två persontåg kunna köra in till perrongen samtidigt. Rapporten visar att en sådan utbyggnad kan kosta mellan 20-40 miljoner kronor. Det skulle dock förkorta restiden och säkert leda till ökat resande.

En annan möjlighet är att bygga ut stationen vid Höga kusten flygplats. Genom att bygga en perrong på den västra sidan, och en gångbro över järnvägen, blir det enklare att resa med tåg till och från samhällena kring Höga kusten flygplats.

Vägen vidare

Rapporten är ett viktigt underlag för planeringsprocesser och regionala prioriteringar av trafik och infrastruktur i länet.

Ta del av studien om regionaltågsstationer längs Ådalsbanan; Nya stationer, nya möjligheter? 

Bilden visar ett montage av hur det skulle kunna se ut i Bollstabruk. Infart för bussarna från höger och utfart mot vänster mot Tallmovägen. Bild: Sweco. 


Tillbaka till toppen