Folkbildningsrådet byter grafisk profil

2015-02-23 11:11

Tydligare och mer myndighetslik. Det vill Folkbildningsrådet signalera med sin nya grafiska profil.

Förra året fick Folkbildningsrådet i uppdrag av sina medlemmar att förtydliga sitt uppdrag och bli mer myndighetslika. I linje med det uppdraget har nu Folkbildningsrådet uppdaterat sin grafiska profil.

- Med den uppdaterade profilen vill vi signalera en tydligare bild av det förnyade Folkbildningsrådet och betona myndighetsuppdraget, säger Anna-Carin Bylund, enhetsansvarig för kommunikation och omvärldsbevakning på Folkbildningsrådet.

I arbetet har Folkbildningsrådet samarbetat med Pasadena Studio som tidigare jobbat med grafisk design åt både myndigheter och folkbildning. Som en del av researcharbetet gjorde de en kartläggning av den visuella kommunikationen hos Sveriges samtliga myndigheter.

- Vi kunde konstatera att det fanns få gemensamma nämnare bland svenska myndigheter och att kvaliteten och uttrycken varierade oerhört mycket. Vår strategi för Folkbildningsrådet blev att hålla en så saklig ton som möjligt, säger Anton Hull, AD på Pasadena Studio som arbetat tillsammans med kollegan Maria Loohufvud.

Den nya grafiska profilen innebär bland annat att Folkbildningsrådet byter logotyp och ändrar webbadress och mejladresser till folkbildningsradet.se.

En utmaning som Folkbildningsrådet delar med många andra myndigheter är det långa namnet där en del väljer av avstava utan bindestreck. En genväg som Pasadena Studio inte ville ta.

- Vi ville visa att Folkbildningsrådet är en aktör mitt i ett flöde så vi lyfte fram bindestrecken som ett formelement. Dessutom skapade vi kopplingar i början och slutet av ordbilden, vilket tydliggör tanken om Folkbildningsrådet i ett flöde, säger Anton Hull.


Tillbaka till toppen