Folktandvården flyttar in i Närvård Härnösand

2010-08-11 21:47

Just nu jobbas det intensivt med att ställa i ordning folktandvårdens lokaler i gamla Härnösands sjukhus. Måndag den 25 maj flyttar de, som första verksamhet, in i nyrenoverade lokaler i Närvård Härnösand.

Väggar, dörrar, golv och färg är på plats och nu tar arbetet med att montera den tekniska utrustningen vid. Allt måste vara klart den 25 maj då de första inbokade kunderna kommer till Härnösands nyaste folktandvårdsklinik. – Det är mycket som ska falla på plats innan kliniken kan öppnas. Just nu pågår montering av behandlingsstolar, berättar klinikadministratör Anna- Catarina Bergdahl (till höger), här tillsammans med projektledare Febe Nyman.

Bra dialog och samarbete

Förslaget till hur lokalerna ska disponeras och utformas har arbetats fram i en byggprojektgrupp med representanter för de verksamheter som ska ingå i Närvård Härnösand. Folktandvårdens representant är Febe Nyman som i sin tur har haft en arbetsgrupp med medarbetare att bolla idéer och diskutera med.
– Det har varit många synpunkter att ta hänsyn till men vi har hela tiden haft en mycket bra dialog med de berörda medarbetarna, säger Febe Nyman.
– Det har varit möjligt genom att klinikadministratör Anna-Catarina Bergdahl fungerat som en länk mellan medarbetarna och mig.  Vi har haft korta beslutsvägar och därmed har vi kunnat ta snabba beslut.

Bättre nyttjande av lokalerna

Behandlingsrummen på kliniken kommer inte att vara knutna till en viss tandhygienist eller tandläkare. Istället grundutrustas de 16 rummen med den nödvändigaste utrustningen. Personalen hämtar sedan behandlingsbrickor med instrument i en sterilenhet.
– Det kostar mycket pengar med tomma lokaler. Med gemensamma behandlingsrum nyttjar vi de nya lokalerna mer effektivt, säger Ann-Catarina Bergdahl.
I samband med flytten kommer även tandregleringen, som idag är en egen enhet, att integreras i kliniken så att alla resurser kan nyttjas maximalt.

Väntar med invigningen

Den nya tandvårdskliniken nås enklast via den norra entrén på plan tre i Närvård Härnösand. En fördel är att det i samma hus också kommer att finnas apotek, specialistmottagningar och primärvård.

Folktandvården väntar med att inviga sina nya lokaler tills i oktober/november då de övriga verksamheterna flyttar in. Då planeras en större, gemensam invigning. För att se länets kanske fräschaste tandvårdsklinik behöver du dock inte vänta ända till hösten:
– Alla är varmt välkomna hit för att titta på vår nya, fina klinik, hälsar Anna- Catarina Bergdahl.
– Vi är väldigt tacksamma för att vi har fått den här möjligheten trots det ansträngda, ekonomiska läge som råder i landstinget.

 

Monica Sten
Ledningsstaben Information


Tillbaka till toppen