Folktandvården lägger ned kliniker

2010-08-11 21:47

9 tandvårdskliniker läggs ned i länet. Det beslutades idag av ett enigt landstingsfullmäktige.

Av Folktandvårdens 26 kliniker läggs alltså 9 ned. Alla patienter som berörs kommer att erbjudas plats på en närliggande klinik. Det är klinikerna i Björna, Liden, Långsele, Näsåker, Stöde, Söråker, Bjästa, Junsele och Nyland som berörs. Landstingsfullmäktige gav också landstingsstyrelsen i uppdrag att se över möjligheterna för privata tandläkare att etablera sig på de orter som folktandvården nu lämnar.

– Befolkningen minskar och vi har inte underlag för att ha så många små kliniker längre. Det är tråkigt men tyvärr nödvändigt, säger Ewa Söderberg (S), landstingsråd.

Lättare att rekrytera till större kliniker

Det är främst lokalkostnaderna som minskar med omstruktureringen. En annan fördel man räknar med är att det kommer att bli lättare rekrytera personal till de kliniker som blir kvar.

– De kliniker som blir kvar kan vi nu satsa lite mer på. För patienterna innebär det bättre öppettider och att vi kan hålla bättre priser. För medarbetarna blir det en mer attraktiv arbetsplats med fler kollegor, säger Bo-Göran Danielsson, tandvårdsdirektör.

Tandregleringen centreras

Även två av länets kliniker för tandreglering läggs ned enligt landstingsfullmäktiges beslut. Det är klinikerna i Sollefteå och Härnösand som avvecklas och patienterna hänvisas till Örnsköldsvik och Sundsvall.

Inga uppsägningar

Förslaget beräknas förbättra Folktandvårdens ekonomi med ca 7,5 miljoner kronor per år. Personal som berörs erbjuds arbete på närliggande kliniker och beslutet innebär alltså inte några uppsägningar.

– Vi vill fortsätta att bedriva bra tandvård över hela länet och det kan vi säkra nu. Vi har också fått i uppdrag att se över om vi kan bedriva någon form av mobil verksamhet i orter med skolor som har långa avstånd till våra kliniker, så det arbetet startar vi nu, säger avslutar Bo-Göran Danielsson.

Sara Johansson
Ledningsstaben Information


Tillbaka till toppen