Förändrade patientavgifter

2013-12-30 14:14

Förändrade patientavgifter från 1 januari 2014.

Vårdcentral

  • Sjukvårdande behandling, Besök hos distriktssköterska och sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog, kurator, dietist, logoped 100 kr

Sjukhus

  • Sjukvårdande behandling, besök hos sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped, audionom, hörselpedagog, psykolog, dietist och kurator 100 kr

Hjälpmedel

  • Högkostnadsskydd för egenavgift hjälpmedel tas bort.
    Frikort egenavgift hjälpmedel som utfärdas för 2014 gäller.
  • Egenavgift för hjälpmedel som förskrivs av habiliteringen tas bort.
  • Egenavgift för Ortopedtekniska hjälpmedel är oförändrad.
  • Egenavgift för hjälpmedel som förskrivs vid syncentral och vid hörselvården är oförändrad.
  • Egenavgift för hjälpmedel som förskrivs av legitimerad logoped är oförändrad.
  • Egenavgift för hjälpmedel som förskrivs vid specialistklinik och kräver förskrivning av läkare är oförändrad


Information om alla patientavgifter finns på 1177.se


Tillbaka till toppen