Förnybar energi - en viktig framtidsfråga

2014-05-07 15:15

I dagarna står landstinget värd för en internationell konferens om förnybar energi. Det är en aktivitet i EU-projektet R4GG. Totalt kommer tretton regioner från åtta länder till Västernorrland för energisamverkan.

– Krisen i Ukraina påminner oss om hur nära energi, politik och nationellt oberoende är sammanlänkade. Länder med hög energikonsumtion, stor andel fossil energi och låg egen produktion av förnybar energi är politiskt, ekonomiskt och miljömässigt mycket utsatta. Det är därför viktigt att vi tar lärdom av varandra och samverkar inom förnybar energi inom Europa. Klimatfrågan och energiförsörjningen är avgörande framtidsfrågor, säger Sverker Ågren (KD), ordförande Regionala nämnden.

Förnybar energi i länet och i landstinget

Genom projektet Regions4GreenGrowth (R4GG) har landstinget ökat kunskapen och intresset för solelproduktion i egna fastigheter. Sedan tidigare produceras solel på fasaden vid Sollefteå sjukhus och 2014 planeras installation av solel vid sjukhusen i Sundsvall och Örnsköldsvik.

Under konferensen utbyts erfarenheter deltagare emellan. Till exempel har SP Processum i Örnsköldsvik inlett ett samarbete med Nederländska provinsen Noord Brabant. I Nederländerna finns stora mängder biologiskt restmaterial från jordbruket och i Västernorrland finns biomassa från skogen. Företrädare för båda organisationerna ser chans att samverka kring nya hållbara produkter.

Konferensen, som pågår den 7-9 maj, hålls i Sundsvall. Den 8 maj genomförs studiebesök vid logistikparken och nya bussdepån i Sundsvall. Sundsvalls sjukhus anläggning för snökyla kommer också att visas upp som gott exempel.

Om EU-projektet R4GG

Landstinget medverkar i projektet R4GG, ett Interreg IV C-projekt som pågår januari 2012 till december 2014. Projektet har totalt 15 partners, med Flevoland (NL) som huvudpartner. Regionen Flevoland är belägen under havsnivån. De har engagerat sig starkt i förnybar energi

Läs mer om projektet R4GG


Tillbaka till toppen