Försenad diagnos ledde till tandförluster

2010-08-11 21:47

En försenad diagnos av icke frambrutna hörntänder, har gjort att en patient i Västernorrland förlorat två permanenta framtänder. Ärendet anmäls nu enligt Lex Maria.

Trots regelbundna undersökningar hos tandläkare noterades det inte att de permanenta hörntänderna i överkäken hos en fjortonårig flicka inte växt fram på normalt sätt. Tänderna låg felaktigt lagrade i käken har därför tryckt på två framtänder, vars rötter på grund av det lösts upp. De två permanenta framtänderna måste nu tas bort. Patienten har fått tid hos tandregleringsspecialist för behandling.

Händelsen har rapporterats i Folktandvårdens avvikelsehanteringssystem. All personal på den aktuella kliniken har också informerats om avvikelsen och om gällande rutiner vid kontroll av bettutvecklingen. För att ytterligare se till att man undviker att det inträffade händer igen, görs numera vid riskbedömningen av patienterna också en riskbedömning beträffande bettavvikelser.

Ärendet är lämnat till Socialstyrelsen för granskning enligt Lex Maria. För att minska risken för att liknande fel ska uppstå har ett gemensamt regelverk tagits fram för barn- och ungdomstandvården inom de fyra nordligaste landstingen.

 

Finns ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Sture Karlsson, tandläkare förtroendefrågor
tfn 0611- 803 80, mobil 073 – 029 8693

 

LEDNINGSSTABEN INFORMATION
www.lvn.se/press


Tillbaka till toppen