Forskning i Norr

2010-08-11 21:47

Konferensen Forskning i Norr hölls den 21–22 maj 2008 i Sundsvall.

Konferensen som hålls vartannat år bjuder på en stor bredd vad gäller forsknings- och utvecklingsprojekt inom landstingens områden. Konferensen är ett samarbete mellan Landstinget Västernorrland, Norrlandstingens Regionförbunds FoU-råd, Mittuniversitetet, Medicinska fakulteten vid Umeå universitet samt Luleå tekniska universitet.

En tidning med samma namn som konferensen har tagits fram. Här kan du läsa mer om aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt.


Tillbaka till toppen